Special Miis

Click a Mii's image to get taken to their page.

Tomodachi Life: Club Nintendo (Japan-Exclusive) Fashion Catalog Miis

Tomoko Lexion