Special Miis

Click a Mii's image to get taken to their page.

Tomodachi Life: Club Nintendo (Japan-Exclusive) Fashion Catalog Miis

Tomoko Lexion

(Special)

Masaru Shinjo

Kosaku Harakami

Yukari Ando

Kosuke Takagi

Jun Sakuma

Yui Motoki

Sonoko Iida

Tomoo Hyodo

Yoshino Endo

(Special)

Hikaru Ashida

Tenta Fujii

Tenko Fujii

Shota Tachibana

Momoko Minakami

Kae Kurita

Ryoji Tokuma

Nao Matsubara

Reiko Yada

(Special)

Miku Hayakawa

Yuto Hosaka

Taro Osada

Eimi Wada

(Special)